Polityka Prywatności Aplikacji ARBUZZ

obowiązuje od dnia: 01.11.2017

 1. Definicje:
  1. Aplikacja – aplikacja mobilna o nazwie ARBUZZ udostępniana przez 25wat w platformach dystrybucji aplikacji mobilnych, służąca do odbioru treści cyfrowych w czasie rzeczywistym powiązanych z obiektami graficznymi lub rzeczywistymi obiektami trójwymiarowymi (np.: strona pisma ilustrowanego, opakowanie produktu spożywczego)
  2. ARBUZZ – AR+ spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, ul. BENEDYKTA POLAKA, nr 21, lok. 4, kod 50-379, poczta WROCŁAW, kraj POLSKA, NIP: 8982237965
  3. Urządzenie – urządzenie mobilne, na którym można zainstalować Aplikację;
  4. Partner – publiczni i prywatni nadawcy treści cyfrowych możliwych do odbioru dzięki Aplikacji;
  5. Użytkownik – osoba, która pobrała i uruchomiła Aplikację.
 2. W niniejszej Polityce Prywatności ARBUZZ  informuje Użytkownika o stosowanych zasadach ochrony prywatności Użytkownika w ramach Aplikacji, a także o zasadach przechowywania i uzyskiwania dostępu do informacji na Urządzeniu Użytkownika Aplikacji w związku z korzystaniem z Aplikacji.
 3. Właścicielem Aplikacji jest spółka o nazwie ARBUZZ dysponująca produktem/ kanałem komunikowania wykorzystującego technologię Rozszerzonej Rzeczywistości o tej samej nazwie.
 4. Aplikacja umożliwia uzyskanie wglądu do dodatkowych cyfrowych treści publikowanych przez Partnerów w ramach współpracy z ARBUZZ hostowanych przez ARBUZZ a dostępnych na Urządzeniach Użytkowników po pobraniu Aplikacji wraz z dodatkowymi treściami cyfrowymi i zeskanowaniu realnych obiektów graficznych biorących udział w akcjach Partnerów bądź ARBUZZ, które w sposób automatyczny wywołają dodatkową, widoczną na ekranie Urządzenia, cyfrową treść.
 5. Aplikacja jest darmowa. Użytkowanie Aplikacji nie wiąże się z koniecznością rejestracji. Uzyskiwanie wglądu do informacji wymienionych poniżej może mieć miejsce po przekierowaniu na strony internetowe Partnerów lub strony przez nich sugerowane. Oprócz wymienionych poniżej, żadne inne dane Użytkownika nie będą rejestrowane:
  1. Adres IP
  2. ID Aplikacji
  3. ID Urządzenia
  4. Data i czas oglądania treści publikowanych przez Partnerów i dostępnych w Aplikacji
  5. Rodzaj i ilość przeglądanych treści w ramach Aplikacji
  6. Rodzaj wykorzystanej przeglądarki internetowej i systemu operacyjnego.
 6. Użytkownik ma prawo do weryfikacji danych jakie o nim są przechowywane, skąd pochodzą i w jakim celu są przechowywane.
 7. Użytkownik ma prawo do wycofania swojej zgody na przechowywanie jakichkolwiek danych osobowych.
 8. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących bezpieczeństwa danych osobowych Użytkownik może zgłosić się z pytaniem na adres: [email protected]
 9. Usunięcie lub odinstalowanie Aplikacji zgodnie z procedurą systemu operacyjnego, który obsługuje Urządzenie Użytkownika powoduje usunięcie zapamiętanych danych.
 10. ARBUZZ informuje Użytkownika, że powinien ostrożnie i świadomie decydować o umożliwieniu korzystania ze swojego Urządzenia innym osobom, gdyż każda inna osoba korzystająca z tego samego Urządzenia, na którym jest włączona Aplikacja będzie mogła uzyskać dostęp do treści dodatkowych publikowanych przez Partnerów. Dotyczy to głównie możliwych treści niewskazanych dla Użytkowników niepełnoletnich.
 11. Aplikacja nie wykorzystuje plików typu cookie. Jednak możliwe jest, że obiekty i treści publikowane przez Partnerów będą je zawierać.
 12. W celu właściwej pracy Aplikacji następujące dane dostępne w internecie oraz dane Użytkownika będą wywoływane i archiwizowane:
  1. SDK Wikitude: przekazanie ID Aplikacji do Wikitude w celu potwierdzenia klucza zabezpieczeń (lokalizacja serwera: Warszawa)
  2. Parse SDK: wywołanie treści przechowywanych na zewnętrznych, zabezpieczonych serwerach OVH (lokalizacja serwera: Warszawa)
  3. Aktualizowanie treści AR+  (lokalizacja serwera: Warszawa)
 13. Wykorzystanie Urządzenia przez Aplikację
  1. Wykorzystanie kamery Urządzenia – przed pobraniem Aplikacji Użytkownik jest pytany o możliwość aktywowania kamery Urządzenia, co jest niezbędne do prawidłowego działania Aplikacji; wykorzystanie kamery wiąże się z koniecznością identyfikowania obiektów graficznych, do których przyporządkowane są konkretne treści cyfrowe prezentowane Użytkownikowi w czasie rzeczywistym. Dane systemowe pochodzące z kamery będą przechowywane z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa i wyłącznie dla potrzeb wykorzystania Aplikacji. Dane będą usuwane przez ARBUZZ automatycznie po zakończeniu sesji Użytkownika.
  2. Wykorzystanie informacji o miejscu wywołania treści przez Użytkownika – w ofercie ARBUZZ znajduje się serwis umożliwiający dostarczanie treści pożądanych przez Użytkownika zgodnie z jego bieżącą lokalizacją; treści te są dostarczane poprzez anonimową lokalizację danego adresu IP. W przypadku Użytkowników, którzy korzystają z takiego serwisu, mogą Oni w każdej chwili z niego zrezygnować poprzez zmianę odpowiedniej opcji w Aplikacji.
  3. W celu ulepszania serwisów ARBUZZ zbierane są statystyczne dane i profile Użytkowników jako społeczności korzystającej kolektywnie z narzędzia internetowego. Zbierane dane dotyczące konkretnych (pojedynczych) Użytkowników  nie będą analizowane jednostkowo.
 14. Aplikacja, poprzez swoje ustawienia, wykorzystuje następujące narzędzia analityczne:
  1. Google Analytics – w celu opracowania statystyk korzystania z Aplikacji („Narzędzia analityczne”);
 15. ARBUZZ informuje, że w związku z wykorzystywaniem przez Aplikację z Narzędzi analitycznych dojdzie do uzyskiwania dostępu do zanonimizowanych informacji o korzystaniu z Aplikacji przechowywanych na urządzeniu końcowym Użytkownika przez następujące podmioty
  1. Google Inc. ( „Google”) – Narzędzie analityczne Google Analytics może przechowywać w pamięci Urządzenia pliki, w tym pliki cookies, w celu umożliwienia dokonania analizy korzystania z Aplikacji. Dokonywane przez Narzędzie Analityczne Google Analytics czynności opisane w niniejszym punkcie podlegają zasadom zbierania i przetwarzania danych opublikowanych przez Google zgodnie z “Polityką Prywatności Google”, znajdującej się pod adresem https://www.google.pl/intl/pl/policies/privacy/
 16. Hiperłącza (“linki”) do zewnętrznych stron www
  1. niektóre z publikowanych przez Aplikację treści będą linkami przenoszącymi Użytkowników do stron internetowych promowanych przez Partnerów. ARBUZZ jakkolwiek prowadzi stały monitoring treści udostępnianych w ramach Aplikacji, nie gwarantuje ich pełnej kontroli i nie bierze odpowiedzialności za publikowane na nich treści ani dalsze wykorzystanie danych osobowych zbieranych automatycznie poprzez pliki typu cookie lub bezpośrednio od Użytkownika odwiedzającego te strony.
 17. Niniejsza Polityka Prywatności oraz wszystkie dane osobowe dostarczane przez Użytkownika podczas pobierania i użytkowania Aplikacji będą przechowywane, wykorzystane i archiwizowane zgodnie z aktualnym stanem prawnym obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej, a także Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. W przypadku modyfikacji odnośnych ustaw krajowych lub/i dyrektyw UE, zostaną naniesione niezbędne zmiany w niniejszej Polityce Prywatności.